A, B hedef kitleye erişim

Değerli hedef kitlesini ve bu kitle üzerindeki etkiyi rakamsal değerlerle açıklayan Yöntem Araştırma sonuçlarına göre dijital ekranların fark edilme oranı %74’tür Bu izleyici kitlesinin %68’i 25-45yaş arası, %12’si A,  %45’i …